Välkommen till FUNKA Psykologi – ett psykologhus med effektiva behandlingsmetoder i kombination med engagerade och kompetenta psykologer. Du kan söka dig hit som privatperson, förälder, anställd, skolpersonal eller företagare. Så hittar vi ett upplägg som passar dig och ger konkreta resultat!

VÅRA TJÄNSTER

KBT – KOGNITIV BETEENDETERAPI

FUNKAs psykologer arbetar utifrån ett KBT-perspektiv (KBT står för kognitiv beteendeterapi). Det innebär kortfattat att vi arbetar strukturerat och målinriktat utifrån en problemformulering.

Läs mer >

NEUROPSYKIATRISKA UTREDNINGAR

FUNKA Psykologi erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Frågeställningar kan vara exempelvis ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism eller begåvningsnivå. Utredningarna genomförs av psykolog och läkare.

Läs mer >

COACHING

Vi erbjuder kvalificerad coaching av psykolog för effektiv vägledning i att aktivt agera mot sina mål. Det kan gälla personliga livsmål eller förändringar som är svåra att åstadkomma på egen hand, liksom mål relaterade till arbete och karriär.

Läs mer >

UTBILDNING

FUNKA ser till att personalen hålls uppdaterad kring aktuell och forskningsbaserad kunskap t ex genom att anordna föreläsningar och/eller utbildningsdagar med workshops. Vi skräddarsyr utbildningar efter era behov men har även färdiga utbildningspaket.

Läs mer >

HANDLEDNING OCH KONSULTATION

FUNKA erbjuder handledning och konsultation till personalgrupper inom bl a skola, socialtjänst, HVB-hem, familjehem och LSS-boende. Vi handleder utifrån ett KBT-perspektiv (kognitiv beteendeterapi)...

Läs mer >

ASSESSMENT

FUNKA Assessment tillhandahåller tjänster inom Executive Assessment, dvs genomlysning och fullskalig analys av nyckelpersoner inför rekrytering samt av ledningsgrupper inför förändring.

Läs mer >

OM OSS

För oss betyder det allt! Det är när livet rullar på, det är en fungerande vardag med plats för både kalas och stilla lunk. Att hitta en balans mellan den du är, och de förväntningar som finns på dig utifrån. Idag söker många lyckan på rosa moln. Vi tror på FUNKA som grund – de rosa molnen som bonus. FUNKA står också för funktionell analys – kärnan i KBT – som handlar om att förstå hur svårbegripliga känslor och beteenden hänger ihop och förstärker varandra. Genom den kunskapen går det att agera på andra sätt och lära om. Mönster som känns svåra att påverka börjar ruckas på. Man vågar göra mer och livet börjar funka bättre.

FUNKA Psykologi är ett psykologhus som vill göra det mer lättillgängligt att få hjälp vid psykisk ohälsa eller vid behov av personbedömning och personlig utveckling inom näringslivet. Vi arbetar alltid skräddarsytt efter behov, baserat på bevisat effektiva metoder utifrån problemet. Vi har lång erfarenhet av KBT-behandling, neuropsykiatrisk utredning och personbedömning samt utbildning, vad gäller både barn, ungdomar och vuxna. Vare sig du söker som privatperson, förälder, skolpersonal eller företagsperson kommer FUNKA att kunna erbjuda en väg framåt.

Vi som har grundat FUNKA Psykologi AB, Charlotte Bergström och Emma Engman, är båda legitimerade psykologer. Vi sätter ihop det bästa vi lärt oss från vuxenpsykiatrin, BUP, privatdriven vårdverksamhet samt arbete i näringslivet för att skapa ett modernt och klientanpassat psykologhus. Dit tröskeln är låg för att söka och få hjälp, där vi samarbetar i varje steg av processen och där psykisk ohälsa eller behov av stöd i den personliga utvecklingen ses som något som vi alla hamnar i ibland.

funkapsykologi_standard_stor
funkapsykologi_charlotte_300x300

Charlotte Bergström

Charlotte är legitimerad psykolog sedan 2011 och har omfattande erfarenhet av utredningar och KBT-behandling från såväl privat som offentlig verksamhet. Senast från BUP Kungsholmen och Prima Barn- och Vuxenpsykiatri AB. Hon har en psykologexamen från Stockholms universitet och en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Charlotte har en bakgrund inom näringslivet, där hon arbetat som konsult inom kommunikations- och rekryteringsfrågor. Charlotte är under specialistutbildning i Klinisk psykologi.

Kontakt: charlotte.bergstrom@funkapsykologi.se, tel. 072-589 88 00

Emma Engman

Emma är legitimerad psykolog sedan 2009 och har omfattande erfarenhet av utredningar och KBT-behandling från såväl privat som offentlig verksamhet. Senast från BUP Kungsholmen och Cereb AB. Hon har en psykologexamen från Örebro universitet. Emma har en bakgrund inom både vuxen- och barn- och ungdomspsykiatri och har utöver kliniskt arbete även erfarenhet av att handleda och utbilda. Emma är under specialistutbildning i Klinisk psykologi, neuropsykologi.

Kontakt: emma.engman@funkapsykologi.se, tel. 072-589 88 80

funkapsykologi_emma_300x300_3
Maria

Maria Blomqvist

Maria är legitimerad psykolog sedan 2014 och har erfarenhet av utredningar och behandling inom vuxenpsykiatrin och beroendecentrum samt av BUP-verksamhet. Senast från Affektiv mottagning Rosenlund, där hon utöver kliniskt arbete varit mottagningssamordnare och deltagit i ledningsgruppen. Maria har haft uppdrag som processledare och arbetat med utveckling och implementering av evidensbaserade metoder för utredning och behandling. Hon har en psykologexamen från Umeå Universitet. Maria är under specialistutbildning i Klinisk psykologi.

Kontakt: maria.blomqvist@funkapsykologi.se, tel. 072-589 88 10

Marianne Olcén

Marianne är legitimerad läkare sedan 1984 och specialist i barn- och ungdomspsykiatri sedan 1999. Läkarutbildningen genomfördes vid Karolinska Institutet, Stockholm, där hon också varit verksam inom forskning. Marianne har mestadels arbetat inom barn- och ungdomspsykiatri, senast vid BUP Kungsholmen 2010-2017, men också några år inom vuxenpsykiatrin (unga vuxna). Marianne är legitimerad KBT-terapeut. Hon har undervisat på BUP-klinikens basutbildning och varit huvudhandledare för ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri samt klinisk handledare för ST-läkare och medicine kandidater vid BUP Kungsholmen. Marianne har sedan 2012 ett pågående uppdrag som sakkunnig i psykiatri vid Förvaltningsrätten.

Marianne
Lina

Lina Wester Gottlieb

Lina är legitimerad psykolog sedan 2009 och har en psykologexamen från Stockholms universitet. Hon har en bakgrund inom både behandling och utredning av barn och vuxna inom primärvården, privat verksamhet samt barn- och ungdomspsykiatrin. Senast från Boo vårdcentral och Cereb AB. Lina har även erfarenhet av att föreläsa kring psykisk ohälsa och att hålla i gruppbehandlingar.

Kontakt: lina.gottlieb@funkapsykologi.se, tel. 072-589 88 33

SAMARBETSPARTNERS

FUNKA samarbetar vid behov med välrenommerade läkare inom barn- respektive vuxenpsykiatri, logoped, rekryteringsföretag och organisationskonsulter.

FUNKA Psykologi samarbetar med Landstinget Dalarna logo_rod_150och utför för dem Neuropsykiatriska utredningar avseende barn och ungdomar samt Psykologutredningar avseende barn/ungdomar samt vuxna.

FUNKA svarar på läsarnas frågor i VImedbarnom livet som förälder och partner. Det handlar om t ex anknytning, mat, sömn, konflikthantering och hur man får livet att funka som barnfamilj.

FUNKA samarbetar med SOS och levererar för dem psykologtjänster inom kris och behandling för försäkringsbolag.

FUNKA samarbetar med centric_logo_x21 ”Centric Care är specialiserade på bemanning av läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, psykologer samt övrig vårdpersonal i både Sverige och Norge. Vi har bemannat hälso- och sjukvården sedan 2000 och är ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag.”

FUNKA samarbetar med Logga fortasana och har till dem bland annat levererat föreläsning i Beteendeförändring.

FUNKA samarbetar med Inkludera Flera Inkludera flera och levererar för unga ledare kurser i barn – och ungdomspsykologi och stresshantering.

FUNKA samarbetar med Elevhälsokonsulterna Elevhäslokonsulternasom är specialiserade på organisations- och kompetensutveckling inom grundskola och gymnasium.

FÖRSTA BESÖKET

1.

Vid första besöket kommer psykologen att ställa olika frågor för att kunna kartlägga problematiken och få en förståelse för olika aspekter som påverkar individens situation. Det handlar bland annat om familjesituation, vänner, skola/arbete, fritidsintressen, tidigare tecken på psykisk ohälsa, förväntningar på kontakten. I kartläggningen kan formulär användas för att ge en mer mätbar bild av svårigheterna. Vissa individer tycker också att det är lättare att beskriva sina behov i formulärform.

2.

Viktigt är också att klienten/patienten får chans att ställa sina frågor och får en uppfattning om hur det skulle vara att arbeta vidare med psykologen.

3.

Besöket pågår 45 min. Gäller kontakten ett barn/ungdom ser vi helst att båda föräldrar samt barnet/den unge kommer till första samtalet. Om ni kommer flera kan vi vid behov dela upp mötet så att t ex halva besöket sker med hela familjen, halva med endast barnet eller föräldrarna.

4.

Därefter bestäms gemensamt om man ska gå vidare med ytterligare ett till två bedömningssamtal, alternativt boka ett behandlingsupplägg. Eller om råd och rekommendationer kan ges som hjälper individen att hantera sin situation på egen hand eller söka sig vidare till annan mottagning som är mer specialiserad utifrån behovet.

Inga blodprov kommer att tas! Och tänk på att berätta så öppet du kan. Inga psykologer kan ”se igenom” en annan människa, tvärtemot vad myten säger.

NYHETER

KONTAKTA OSS

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

ADRESS: FUNKA Psykologi AB, Kungsholmstorg 10, 112 21 Stockholm TELEFON: 08-30 88 00 E-MAIL: kontakt@funkapsykologi.se