funkapsykologi_forstamotet

Assessment

FUNKA Assessment tillhandahåller tjänster inom Executive Assessment, dvs genomlysning och fullskalig analys av nyckelpersoner inför rekrytering samt av ledningsgrupper inför förändring som t ex uppköp och samgåenden. FUNKAs assessments görs med utgångspunkt i de senast evidensbaserade instrumenten för personbedömning och begåvningsbedömning och kan även inkludera skräddarsydda Assessment Centers. Utifrån resultaten av dessa görs en strukturerad intervju med legitimerad psykolog utifrån rollspecifika kriterier och kritiska aspekter som framkommer i personlighetsprofilen. Intervjun ger möjlighet till djupare reflektion, analys och förståelse för kandidatens självkännedom och ”bottnande” i såväl styrkor som svagheter.

Erfarna legitimerade psykologer i konsultrollen ger trovärdighet och professionalism i utförandet då bedömningsinstrumenten förutsätter omfattande kunskap inom psykologi och psykometri och förmåga att förmedla dessa på ett sätt som verkligen når fram.