FUNKA hälsar Maria Blomqvist varmt välkommen som ny medarbetare!

Maria är legitimerad psykolog sedan 2014 och har erfarenhet av utredningar och behandling inom vuxenpsykiatrin och beroendecentrum samt av BUP-verksamhet. Senast från Affektiv mottagning Rosenlund, där hon utöver kliniskt arbete varit mottagningssamordnare och deltagit i ledningsgruppen. Maria har haft uppdrag som processledare och arbetat med utveckling och implementering av evidensbaserade metoder för utredning och behandling. Hon har en psykologexamen från Umeå Universitet. Maria är under specialistutbildning i Klinisk psykologi. Maria börjar hos FUNKA i februari 2017.