FUNKAs psykologer är utbildade i ACT

 ACT, Acceptance and Commitment Therapy, är en relativt ny terapiform som ingår i det man brukar kalla tredje vågens KBT. Man hör nästan på namnet vad det handlar om – att få koll på vilka känslor och erfarenheter man slåss med och som orsakar lidande, arbeta med aktiv acceptans av det som inte går att förändra, samtidigt som man definierar och strävar mot det man verkligen bryr sig om i livet. ACT kan verka mystiskt och luddigt vid första anblick, speciellt jämfört med traditionell KBT där komplexa beteenden går att förstå med hjälp av strukturerad beteendeanalys och där det ofta finns en manual i botten, bevisat effektiv för det tillstånd som behandlas. I ACT når vi istället förändring via övningar och metaforer som syftar till att skapa större närvaro i nuet (mindfulness) och möjlighet att både ”ha” och samtidigt kunna gå vidare i livet trots svåra känslor. Hos FUNKA ser vi goda effekter på personlig utveckling och psykiskt mående av kombinationen av ”vanlig KBT” och ACT. Vi strävar efter det som funkar, helt enkelt.