Möjlighet att göra neuropsykiatrisk utredning hos FUNKA Psykologi

FUNKA kan nu via Riksavtalet och fria vårdvalet ta emot barn mellan 6 och 17 år för utredning. Detta gäller oavsett var i Sverige man bor, dock måste personen vara skriven i landet.

 

Information till privatpersoner:

Har du misstankar om att ditt barn/tonåring har ADHD, ADD eller autism? Eller undrar du kring ditt barns begåvning/inlärningsförmåga?

FUNKA kan nu via Riksavtalet ta emot barn mellan 6 och 17 år för utredning. Detta gäller oavsett var i Sverige man bor, dock måste personen vara skriven i landet. Remiss (meddelande med information från vårdpersonal) krävs och det kan du få via t ex skolläkaren på ditt barns skola eller via husläkare/vårdcentral.

FUNKA:s medarbetare har alla lång erfarenhet av utredningsarbete och lägger stor vikt vid ett gott bemötande och gemensam förståelse för barnets svårigheter och fungerande. Se http://funkapsykologi.se/utredningar/ för beskrivning av hur en utredning går till.

Välkommen med frågor: charlotte.bergstrom@funkapsykologi.se

 

Information till vårdgivare:

Fr o m september 2017 finns möjlighet att remittera barn och ungdomar 6-17 år för neuropsykiatrisk utredning hos FUNKA Psykologi enligt Riksavtalet. Vi har mottagning vid Kungsholmstorg 10 och tar emot patienter från alla delar av landet, dock krävs att barnet är skrivet i Sverige.

I remissunderlaget önskas information kring:

  • Beskrivning av symtom och problembild
  • Journalanteckningar från skolhälsovården/BVC eller andra tidigare journalanteckningar
  • Information kring eventuell alkohol- och drogbakgrund. Vid pågående missbruk kan vi tyvärr inte ta emot för utredning.
  • Samtliga vårdnadshavares godkännande till utredning.

FUNKA:s medarbetare har alla lång erfarenhet av utredningsarbete och arbetar med fokus på en tydlig bedömning av barnet med verksamma rekommendationer.

Välkommen med frågor: emma.engman@funkapsykologi.se

Pappersremiss skickas till:

ADRESS: FUNKA Psykologi AB, Kungsholmstorg 10, 112 21 Stockholm

Läs mer om neuropsykiatriska utredningar hos FUNKA Psykologi  här.