Coaching

Vi erbjuder kvalificerad coaching av psykolog för effektiv vägledning i att aktivt agera mot sina mål.

Det kan gälla personliga livsmål eller förändringar som är svåra att åstadkomma på egen hand, liksom mål relaterade till arbete och karriär. Vi har själva erfarenhet av att arbeta som konsulter i miljöer med krav på prestation och deadlines. Vi förstår sammanhanget i näringslivet och behovet av att hitta en balans mellan inre och yttre krav. Sessionerna är 45 min och antalet gånger kan variera mellan allt från någon enstaka gång, till regelbundet eller vid behov. De kan genomföras på traditionellt sätt på vår mottagning eller under promenad längs vackra Norr Mälarstrand om man föredrar ett fysiskt aktivare alternativ utifrån FUNKAs Coach & Walk-koncept. Det är vetenskapligt bevisat att psykiskt mående och kognitiva processer förbättras under fysisk aktivitet. För många är det också en vinst att få till pulshöjande träning, frisk luft och natur samt mentalutveckling vid ett och samma tillfälle.

Exempel på uppdrag inkluderar:

  • Karriärval
  • Livsriktning
  • Livsstilsförändring
  • Förändring av beteenden
  • Omställningssamtal i samband med uppsägning

FUNKAs erbjudande till personer i företag och organisation fokuserar i första hand på arbetsrelaterade frågeställningar. Vad behöver jag för att utvecklas som individ? Hur hittar jag mina drivkrafter? Hur kan jag hantera utmaningar i mitt arbete på ett mer konstruktivt sätt? Hur hanterar jag en stressig vardag med krav från arbete, hem och inte minst mig själv? Detta är frågor som FUNKA hjälper dig att resonera kring och hitta lösningar på.

FUNKA erbjuder strukturerade behandlingsupplägg, ofta med inslag av medveten närvaro och mindfulness samt stresshanteringstekniker, vilket kan täckas via anställningsförmånen friskvårdsbidrag. Många företag har avtal med försäkringsbolag kring coaching och KBT-behandling för medarbetare som är i riskzonen för att utveckla utbrändhet eller psykisk ohälsa. Undersök villkoren hos din HR-avdelning så kan vi samarbeta med dem eller försäkringsbolaget kring upplägg och betalning.