VIKTIG INFO INFÖR BESÖK med anledning av Covid-19

Om Du har förkylningssymtom eller har varit i kontakt med någon som smittats med Covid-19 ska du inte besöka mottagningen. Detta för att trygga personal och patienters hälsa och säkerhet. Ring oss istället på 08-30 88 00 så hittar vi en annan lösning. Om du har varit sjuk ska du ha haft två symtomfria dygn innan du besöker mottagningen.

Vi erbjuder även besök via video eller telefon – kontakta din behandlare eller receptionen på 08-30 88 00.

För mer information om Covid-19 gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida.

If you have cold symptoms or have been in contact with someone infected with Covid-19, do not visit the clinic. This is to ensure the health and safety of personal and patients. Call us instead 08-30 88 00.If you have had a cold or symtoms, you should have had two symptom-free days before visiting the clinic.

For more information about Covid-19 please visit //www.folkhalsomyndigheten.se/