För närvarande har vi korta väntetider till neuropsykiatriska utredningar

FUNKA kan via Riksavtalet och fritt vårdval ta emot barn och vuxna för neuropsykiatrisk utredning. Detta gäller oavsett var i Sverige man bor, dock måste personen vara skriven i landet.  Vi måste få en remiss (meddelande med beställning av en tjänst med information från vårdpersonal) för att kunna ta emot. I Sverige gäller vårdgaranti som bestämmer när du ska få kontakt och behandling av vården. Om du inte erbjuds vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta din regions vårdgarantikansli där du kan få hjälp att hitta en annan mottagning med kortare väntetider.

Information till vårdgivare:

Vårdgivare har möjlighet att remittera barn och ungdomar och vuxna för neuropsykiatrisk utredning hos FUNKA Psykologi enligt Riksavtalet och fritt vårdval. Vi har mottagning vid Fleminggatan 56 och tar emot patienter från alla delar av landet, dock krävs att personen är skriven i Sverige.

I remissunderlaget önskas information kring:

  • Beskrivning av symtom och problembild
  • Relevanta journalanteckningar
  • Information kring eventuell alkohol- och drogbakgrund. Vid pågående missbruk kan vi tyvärr inte ta emot för utredning
  • Om remissen gäller ett barn krävs samtliga vårdnadshavares godkännande till utredning

Läs mer på om våra neuropsykiatriska utredningar här

Kontakta oss gärna på 08-30 88 00 eller på [email protected] för frågor! Tänk på att inte mejla personuppgifter.