FUNKA svarar på fråga om växelvis boende

På sajten vimedbarn.se VImedbarnsvarar vi på frågor kring föräldraskap, barn och relationer. Några av våra svar hittar du här.

FRÅGA:

Hej! Jag och min man ligger i skilsmässa och vi har två barn, de är 2 och 3 år gamla. Hur ska vi dela upp vårdnaden? Jag har hört någon om ”danska modellen” där man delar upp 2-2-3. Att de är för små för att bo varannan vecka redan nu. Vad är bäst skulle ni säga? /Emilia

SVAR:

Hej Emilia,

Inledningsvis måste jag betona att när det gäller så små barn som 0-3 år så finns det tyvärr fortfarande för lite forskning på hur barn mår i växelvis boende, vilket gör att man måste uttala sig med försiktighet när man vägleder i den typen av frågor. Det man i alla fall har sett i forskning är att föräldrafaktorer som samarbetsförmåga, konfliktnivå och lyhördhet för barnet verkar spela större roll för barnets psykologiska och allmänna hälsa än hur de bor och sover. Faktorer som man som förälder bör ta hänsyn till när det gäller så små barn är att de har svårt att uppfatta tid och att bevara minnesbilder varför det inte bör gå för lång tid mellan växlingar. Det är svårt att ge en konkret rekommendation men som ni är inne på så är det bättre med kortare perioder mellan växlingar. Det är även viktigt att ta hänsyn till hur relationen till båda föräldrarna ser ut. Har båda föräldrarna en nära känslomässig relation till barnen eller har den ena varit mer frånvarande? I det senare fallet bör man tänka på att man successivt får slussa in den föräldern som har varit mer frånvarande så omställningen att vara borta från den som varit barnen närmast inte blir för stor. Små barn mår bra av rutiner, struktur och förutsägbarhet vilket är viktigt att tänka på när man planerar ett upplägg. Räkna med att ni får prova er fram och försök att inledningsvis inte ha så mycket annat runt omkring er än det vardagliga. När det gäller skolbarn finns det forskning på att växelvis boende är bäst för barnens välmående efter skilsmässa. Här kan ni läsa mer om den forskningen //www.chess.su.se/research/projects/elvis-projektet Varmt lycka till!