Ung tjej som funderar i en soffa

KBT – kognitiv beteendeterapi

Individuellt/par

FUNKAs psykologer arbetar utifrån ett KBT-perspektiv (KBT står för kognitiv beteendeterapi). Det innebär kortfattat att vi arbetar strukturerat och målinriktat utifrån en problemformulering. Psykologen har en aktiv roll och psykoterapin bygger på ett nära samarbete mellan psykolog och klient. I en KBT-behandling fokuserar man mer på nuet än på det förflutna, samtidigt som tidigare erfarenheter kartläggs och bidrar till förståelsen för det aktuella problemet.

Innan en behandling påbörjas genomförs 2-3 bedömningssamtal för att kartlägga problematik och formulera mål för behandlingen. Sessionerna är 45 min långa och antalet sessioner varierar beroende på problematik. Ett vanligt upplägg är att vi bokar 10 sessioner och stämmer av halvvägs, utifrån målen, hur behandlingen utvecklats och om vi behöver revidera insatserna eller fortsätter enligt plan. Därefter kan behandlingen, vid framgångsrikt utfall, avslutas samtidigt som stor vikt läggs vid ett program för vidmakthållande av de uppnådda resultaten. Alternativt kan behandlingen förlängas ytterligare ett antal sessioner.

Vi välkomnar såväl barn och ungdomar som vuxna och erbjuder både enskild KBT-terapi och parterapi. Vi behandlar bland annat:

– Oro/ångest
– Nedstämdhet/lindrigare depression
– Sömnsvårigheter
– Stress
– Uppskjutarbeteende
– Ältande/lindrigare tvångsbeteende
– Tics
– Specifik fobi: t ex spindelfobi, hundfobi, kräkfobi
– Problematik relaterad till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism
– Relationsproblem

Vill du söka psykologisk behandling hos oss?

Ring: 08-30 88 00

Stöd i föräldraskapet/till vårdnadshavare

FUNKA erbjuder stöd och rådgivning enligt välbeforskade och verksamma program till föräldrar som upplever att de behöver bättre strategier i förhållningssätt och bemötande mot sitt barn/ungdom. Det kan t ex handla om:

– Oro/ångest
– Trots
– Utagerande beteende
– Barn som inte går till skolan
– Överdrivet datorspelande/datorspelsberoende
– Problematik relaterad till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, Aspergers syndrom, autism

Mer information kring olika problemområden och diagnoser hittar du bland annat på psykologiguiden.se