Neuropsykiatrisk utredning

Privatpersoner

Om du vill du söka till oss för privat utredning av dig eller ditt barn länkas du vidare till PATIENTPORTALEN där får du fylla i uppgifter och kan boka in dig på ett digitalt bedömningssamtal.

 

FUNKA kan i vissa fall via Riksavtalet och fritt vårdval ta emot barn och vuxna för neuropsykiatrisk utredning. Vi måste få en remiss (meddelande med beställning av en tjänst med information från vårdpersonal) som är godkänd av den region man bor i. I Sverige gäller vårdgaranti som bestämmer när du ska få kontakt och behandling av vården. Om du inte erbjuds vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta din regions vårdgarantikansli där du kan få hjälp att hitta en annan mottagning med kortare väntetider.

Vi kan tyvärr inte ta emot egenremisser inom ramen för regionavtal. Vi kan enbart ta emot egenremisser för patienter som söker privat, dvs bekostar utredningen själva Egenremiss avseende neuropsykiatrisk utredning av barn eller Egenremiss avseende neuropsykiatrisk utredning av vuxen.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av utredningsarbete och lägger stor vikt vid ett gott bemötande och gemensam förståelse för dina/ditt barns svårigheter och fungerande. Se nedan för beskrivning av hur en utredning går till.

Välkommen med frågor: 08-308800, [email protected]

Vårdgivare

Vårdgivare har möjlighet att remittera barn och ungdomar och vuxna för neuropsykiatrisk utredning hos FUNKA Psykologi enligt Riksavtalet och fritt vårdval. Vissa regioner har remisskrav och då ställs särskilda krav på remissen. Vi har mottagning vid Fleminggatan 56 och tar emot patienter från alla delar av landet, dock krävs att personen är skriven i Sverige.

I remissunderlaget önskas information kring:
– Beskrivning av symtom och problembild
– Relevanta journalanteckningar
– Information kring eventuell alkohol- och drogbakgrund. Vid pågående missbruk kan vi tyvärr inte ta emot för utredning.
– Samtliga vårdnadshavares godkännande till utredning.

FUNKAs medarbetare har alla lång erfarenhet av utredningsarbete och arbetar med fokus på en tydlig bedömning av barnet med verksamma rekommendationer.

Välkommen med frågor: 08-308800, [email protected]

Pappersremiss skickas till:

ADRESS: FUNKA Psykologi, Fleminggatan 56, 112 45 Stockholm

Om neuropsykiatriska utredningar

FUNKA Psykologi erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Frågeställningar kan vara exempelvis ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism eller begåvningsnivå. Utredningarna genomförs av psykolog och läkare i psykiatri (psykiater).

Neuropsykiatriska tillstånd kan innebära en tillgång för individer i skola och arbete, men ger också upphov till olika svårigheter och stresstillstånd. FUNKA har omfattande kunskap kring att diagnosticera och föreslå rätt insatser för att de positiva personlighetsdragen ska kunna tas tillvara fullt ut och utmaningarna minska i betydelse. Såväl en svag som exceptionellt hög begåvning kan innebära utmaningar och kunskapen om begåvningsprofil har stor betydelse för planering av insatser samt prognos.

En neuropsykiatrisk utredning tar olika lång tid beroende på vilken frågeställning som ska besvaras.

Utredningen innehåller följande moment:
– Djupgående intervju (anamnes) med föräldrar eller annan närstående och med personen som själv
– Skattningsformulär
– Neuropsykologisk testning (vilka tester som genomförs är beroende av frågeställning och bedöms av psykologen i varje enskilt fall)
– Läkarbedömning av psykiater
– Inhämtning av information från förskola/skola (vid barnutredning)
– Muntlig återgivning av utredningsresultatet, eventuell/a diagnoser samt rekommendationer
– Skriftligt utlåtande innehållande en sammanfattning av utredningen, utredningens resultat och rekommendationer

Läs mer om neuropsykiatriska diagnoser:
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention Ung