Välkommen till FUNKA Psykologi – en mottagning specialiserad inom neuropsykiatri med engagerade och kompetenta psykologer och psykiatriker. Du kan söka dig hit som privatperson, förälder, anställd, skolpersonal eller företagare. Vårdgivare är välkomna att remittera till oss för neuropsykiatrisk utredning och psykologisk behandling. Vi tar emot både barn och vuxna för utredning och behandling.

VÅRA TJÄNSTER

KBT – KOGNITIV BETEENDETERAPI

FUNKAs psykologer arbetar utifrån ett KBT-perspektiv (KBT står för kognitiv beteendeterapi). Det innebär kortfattat att vi arbetar strukturerat och målinriktat utifrån en problemformulering.

Läs mer >

NEUROPSYKIATRISKA UTREDNINGAR

FUNKA Psykologi erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Frågeställningar kan vara exempelvis ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism eller begåvningsnivå. Utredningarna genomförs av psykolog och läkare.

Läs mer >

COACHING

Vi erbjuder kvalificerad coaching av psykolog för effektiv vägledning i att aktivt agera mot sina mål. Det kan gälla personliga livsmål eller förändringar som är svåra att åstadkomma på egen hand, liksom mål relaterade till arbete och karriär.

Läs mer >

UTBILDNING

FUNKA ser till att personalen hålls uppdaterad kring aktuell och forskningsbaserad kunskap t ex genom att anordna föreläsningar och/eller utbildningsdagar med workshops. Vi skräddarsyr utbildningar efter era behov men har även färdiga utbildningspaket.

Läs mer >

HANDLEDNING OCH KONSULTATION

FUNKA erbjuder handledning och konsultation till personalgrupper inom bl a skola, socialtjänst, HVB-hem, familjehem och LSS-boende. Vi handleder utifrån ett KBT-perspektiv (kognitiv beteendeterapi)...

Läs mer >

SKOLPSYKOLOG

FUNKA erbjuder skolpsykologtjänster. Vi erbjuder bl a handledning och konsultation, deltagande vid EHT-möten, psykologutredningar och utbildningar till personal och elever.

Läs mer >

OM OSS

Det är när livet rullar på, det är en fungerande vardag. Att hitta en balans mellan den du är, med dina styrkor och utmaningar och de förväntningar som finns på dig utifrån. FUNKA står också för funktionell analys – kärnan i KBT – som handlar om att förstå hur känslor och beteenden hänger ihop och förstärker varandra. Genom den kunskapen går det att agera på andra sätt och lära om. Mönster som känns svåra att påverka börjar ruckas på. Man vågar göra mer och livet börjar funka bättre.

FUNKA Psykologi vill göra vården mer lättillgängligt. Vi arbetar alltid skräddarsytt efter behov, baserat på bevisat effektiva metoder utifrån problemet. Vi har lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar, KBT-behandling samt utbildning och handledning. Vi tar emot både barn, ungdomar och vuxna.

Hos FUNKA arbetar psykologer och psykiater med gedigen erfarenhet av neuropsykiatri och psykisk ohälsa. Bland våra psykologer finns specialister inom neuropsykologi, klinisk psykologi och psykologisk behandling. Våra läkare är specialister inom barn- och ungdomspsykiatri och allmänpsykiatri.

Emma Engman, leg psykolog, verksamhetschef

Kontakt: [email protected], tel. 072-589 88 80

Håkan Kronvall, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Kontakt: Via [email protected]

Agnes Wirdby, leg psykolog

Helena Eskilsson, leg psykolog, specialist i klinisk vuxenpsykologi

Kontakt: [email protected], tel.08-308800 

Rebecka Söder Pihl, administratör

Kontakt: [email protected], tel. 08-30 88 00

Tomas Fagerberg, leg läkare, specialist i psykiatri, specialist i beroendemedicin, Medicine doktor

Kontakt: Via [email protected]

Sandra Andersson, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Kontakt: Via [email protected]

Susanne

Susanne Ljungberger, leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT), specialist i klinisk psykologi.

Kontakt:  [email protected] tel. 072-589 88 10

Stephanie Torell, leg psykolog

Kontakt: [email protected], tel. 08-30 88 00

Åsa Södergren, leg psykolog

Observera att sekretess i sms/e-post inte kan garanteras. Enbart information rörande praktiska frågor kan skickas via sms eller e-post.

SAMARBETSPARTNERS

FUNKA samarbetar vid behov med välrenommerade läkare inom barn- respektive vuxenpsykiatri, logoped, rekryteringsföretag och organisationskonsulter.

FUNKA Psykologi samarbetar med Region Dalarna och utför för dem Neuropsykiatriska utredningar avseende barn och ungdomar samt Psykologutredningar avseende barn/ungdomar samt vuxna.

FUNKA Psykologi samarbetar med Region Västernorrland när det gäller neuropsykiatriska utredningar för barn samt för vuxna.

FUNKA Psykologi har avtal med Region Sörmland och Västmanland och utför för dem neuropsykiatriska utredningar avseende barn och ungdomar och vuxna.

FUNKA samarbetar med Bildresultat för sophiahemmet rehab och tar emot klienter för KBT-behandling av bl a stressrelaterade symtom, oro/ångest och nedstämdhet.

FUNKA samarbetar med Logga fortasana och har till dem bland annat levererat föreläsning i Beteendeförändring.

FUNKA samarbetar med Inkludera Flera Inkludera flera och levererar för unga ledare kurser i barn – och ungdomspsykologi och stresshantering.

FUNKA samarbetar med Elevhälsokonsulterna Elevhäslokonsulternasom är specialiserade på organisations- och kompetensutveckling inom grundskola och gymnasium.

INFÖR UTREDNING

Intervju/anamnes

Vid en utredning träffar du/ni psykolog och psykiater (läkare, specialist inom barn och ungdomspsykiatri eller psykiatri) vid olika besök. Du och eller ditt barn kommer att få svara på olika frågor för att vi på bästa sätt ska kunna kartlägga problematiken och få en förståelse för olika aspekter som påverkar individens situation. Det handlar bland annat om familjesituation, vänner, skola/arbete, fritidsintressen, tecken på psykisk ohälsa, förväntningar på utredningen. I kartläggningen kan formulär användas för att ge en mer mätbar bild av svårigheterna.

För dig som är vuxen vill vi gärna att psykologen får möjlighet att prata med någon av dina anhöriga som känner dig väl, för att komplettera bilden av dig. Vid barnutredningar vill vi ha möjlighet att få intervjua någon lärare på skola/förskola för att få en bild av hur barnet fungerar i skola/förskola.

 

Testning

En utredning innehåller oftast olika typer av testuppgifter. Vilka tester/uppgifter som genomförs är beroende av frågeställning och avgörs av psykologen.

 

Läkarbedömning

Under läkarbesöket kommer läkaren ställa olika typer av frågor som rör barnets/din utveckling, eventuella sjukdomar och somatiska problem, samt ditt/barnets psykiska mående. Läkaren brukar även genomföra viss kroppslig undersökning som att lyssna på hjärtat och ta puls och blodtryck. Inga blodprover tas under besöket.

 

Återgivning 

Vid återgivningen går psykologen igenom resultatet av utredningen och eventuell diagnos och rekommenderade åtgärder. Gäller kontakten ett barn/ungdom ser vi helst att vårdnadshavare samt barnet/den unge kommer till återgivningen. Vi återger oftast först resultatet till vårdnadshavare och därefter barnet tillsammans med vårdnadshavare. Vuxna patienter får om de önskar ta med en anhörig till besöket. Vid barnutredningar sker återgivning till skolan i samråd med vårdnadshavare.

 

Utlåtandet 

Efter en avslutad utredningen skrivs ett utlåtande som sammanfattar utredningen, resultat och eventuell diagnos. Vi hjälper även till med vidare remittering och hänvisning om var man får vidare hjälp och stöd.

NYHETER

KONTAKTA OSS

TELEFON: 08-30 88 00 (Telefontider: mån-tors 9.00-10.30 samt 14.30-15.30, fre 9.00-10.30 samt 13.00-14.00). E-MAIL: [email protected]

Observera att sekretess i sms/e-post inte kan garanteras. Enbart information rörande praktiska frågor kan skickas via sms eller e-post.

 

Hitta hit

 

FUNKA Kungsholmen 

Adress: Fleminggatan 56, 112 45 Stockholm

Du kan ta dig hit på flera olika sätt, t.ex: 

T-bana blåa eller gröna linjen: Hållplats Fridhemsplan (uppgång Fleminggatan/Västermalmsgallerian).

Buss: Flera bussar stannar i närheten, bl.a. buss 56, 77, Blåbuss 1, 4 och 3. 

Bil: Det finns även parkeringshus i närheten. Närmast Fleminggatan P-hus på Carl Gustaf Lindstedts Gata.

 

FUNKA Östermalm

Adress: Karlavägen 108, 115 26 Stockholm

T-bana: Hållplats Karlaplan 

Buss: Flera bussar stannar i närheten kolla i SL-appen. 

Bil: Det finns även parkering i närheten. 

 

FUNKA Mora

Adress: FUNKA Psykologi, Kyrkogatan 19, 792 30 Mora

Bil: Det finns parkering i närheten.