Välkommen till FUNKA Psykologi – ett psykologhus med effektiva behandlingsmetoder i kombination med engagerade och kompetenta psykologer och psykiatriker. Du kan söka dig hit som privatperson, förälder, anställd, skolpersonal eller företagare. Så hittar vi ett upplägg som passar dig och ger konkreta resultat!

VIKTIG INFO ANGÅENDE CORONA!
Om du har förkylningssymtom eller har varit i kontakt med någon som smittats med Covid-19 ska du inte besöka mottagningen. Detta för att trygga personal och patienters hälsa och säkerhet. Ring oss istället på 08-30 88 00 så hittar vi en annan lösning. Om du har varit sjuk ska du ha haft två symtomfria dygn innan du besöker mottagningen.

För mer information om Covid-19 gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida //www.folkhalsomyndigheten.se/

If you have cold symptoms or have been in contact with someone infected with Covid-19, do not visit the clinic. This is to ensure the health and safety of personal and patients. Call us instead 08-30 88 00.If you have had a cold or symtoms, you should have had two symptom-free days before visiting the clinic.

For more information about Covid-19 please visit //www.folkhalsomyndigheten.se/

VÅRA TJÄNSTER

KBT – KOGNITIV BETEENDETERAPI

FUNKAs psykologer arbetar utifrån ett KBT-perspektiv (KBT står för kognitiv beteendeterapi). Det innebär kortfattat att vi arbetar strukturerat och målinriktat utifrån en problemformulering.

Läs mer >

NEUROPSYKIATRISKA UTREDNINGAR

FUNKA Psykologi erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Frågeställningar kan vara exempelvis ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism eller begåvningsnivå. Utredningarna genomförs av psykolog och läkare.

Läs mer >

COACHING

Vi erbjuder kvalificerad coaching av psykolog för effektiv vägledning i att aktivt agera mot sina mål. Det kan gälla personliga livsmål eller förändringar som är svåra att åstadkomma på egen hand, liksom mål relaterade till arbete och karriär.

Läs mer >

UTBILDNING

FUNKA ser till att personalen hålls uppdaterad kring aktuell och forskningsbaserad kunskap t ex genom att anordna föreläsningar och/eller utbildningsdagar med workshops. Vi skräddarsyr utbildningar efter era behov men har även färdiga utbildningspaket.

Läs mer >

HANDLEDNING OCH KONSULTATION

FUNKA erbjuder handledning och konsultation till personalgrupper inom bl a skola, socialtjänst, HVB-hem, familjehem och LSS-boende. Vi handleder utifrån ett KBT-perspektiv (kognitiv beteendeterapi)...

Läs mer >

SKOLPSYKOLOG

FUNKA erbjuder skolpsykologtjänster. Vi erbjuder bl a handledning och konsultation, deltagande vid EHT-möten, psykologutredningar och utbildningar till personal och elever.

Läs mer >

OM OSS

För oss betyder det allt! Det är när livet rullar på, det är en fungerande vardag med plats för både kalas och stilla lunk. Att hitta en balans mellan den du är, och de förväntningar som finns på dig utifrån. Idag söker många lyckan på rosa moln. Vi tror på FUNKA som grund – de rosa molnen som bonus. FUNKA står också för funktionell analys – kärnan i KBT – som handlar om att förstå hur svårbegripliga känslor och beteenden hänger ihop och förstärker varandra. Genom den kunskapen går det att agera på andra sätt och lära om. Mönster som känns svåra att påverka börjar ruckas på. Man vågar göra mer och livet börjar funka bättre.

FUNKA Psykologi vill göra det mer lättillgängligt att få hjälp vid psykisk ohälsa eller vid behov av personbedömning och personlig utveckling inom näringslivet. Vi arbetar alltid skräddarsytt efter behov, baserat på bevisat effektiva metoder utifrån problemet. Vi har lång erfarenhet av KBT-behandling, neuropsykiatrisk utredning och personbedömning samt utbildning, vad gäller både barn, ungdomar och vuxna. Vare sig du söker som privatperson, förälder, skolpersonal eller företagsperson kommer FUNKA att kunna erbjuda en väg framåt.

FUNKA sätter ihop det bästa vi lärt oss från vuxenpsykiatrin, BUP, privatdriven vårdverksamhet samt arbete i näringslivet för att skapa ett modernt och klientanpassat psykologhus. Dit tröskeln är låg för att söka och få hjälp, där vi samarbetar i varje steg av processen och där psykisk ohälsa eller behov av stöd i den personliga utvecklingen ses som något som vi alla hamnar i ibland.

Emma Engman

Emma är legitimerad psykolog sedan 2009 och har omfattande erfarenhet av utredningar och KBT-behandling från såväl privat som offentlig verksamhet. Hon har en psykologexamen från Örebro universitet. Emma har en bakgrund inom både vuxen- och barn- och ungdomspsykiatri och har utöver kliniskt arbete även erfarenhet av skolpsykologiskt arbete samt att handleda och utbilda. Emma är under specialistutbildning i Klinisk psykologi, neuropsykologi.

Kontakt: [email protected], tel. 072-589 88 80

Hedvig Lundgren

Hedvig är legitimerad psykolog sedan 2018 och har en psykologexamen från Umeå universitet. Hedvig har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar samt KBT-behandlingar. Hon har även föreläst om neuropsykiatriska diagnoser och att hållit i gruppbehandlingar. Vidare har Hedvig arbetat konsultativt med BVC-mottagningar.

Kontakt: Föräldraledig

Mindre Elin

Elin Jansson

Elin är administratör och receptionist på FUNKA. Elin har gått samhällsvetenskapsprogrammet. Hon har tidigare varit verksam inom barnomsorg, serviceyrken samt industrin.

Kontakt: [email protected], tel. 08-30 88 00

Marianne Olcén

Marianne är legitimerad läkare sedan 1984 och specialist i barn- och ungdomspsykiatri sedan 1999. Läkarutbildningen genomfördes vid Karolinska Institutet, Stockholm, där hon också varit verksam inom forskning. Marianne har mestadels arbetat inom barn- och ungdomspsykiatri men också några år inom vuxenpsykiatrin (unga vuxna). Marianne är legitimerad KBT-terapeut. Hon har undervisat på BUP-klinikens basutbildning och varit huvudhandledare för ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri samt klinisk handledare för ST-läkare och medicine kandidater. Marianne har sedan 2012 ett pågående uppdrag som sakkunnig i psykiatri vid Förvaltningsrätten.

Kontakt: Via [email protected]

Sandra Andersson

Sandra är legitimerad läkare sedan 2001 och specialist i barn- och ungdomspsykiatri sedan 2011. Läkarutbildningen genomfördes vid Karolinska Institutet, Stockholm. Sandra har stor erfarenhet vad gäller utredningar av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar och hon har också varit huvudhandledare för ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri.

Kontakt: Via [email protected]

Susanne

Susanne Ljungberger

Susanne är legitimerad psykolog sedan 2001 och har en psykologexamen från Stockholms universitet. Hon är psykoterapeut (KBT) och specialist i klinisk psykologi. Susanne har bedrivit forskningsarbete inom området barns tidiga utveckling vid Karolinska Institutet och har stor erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt bedömnings- och behandlingsarbete inom offentlig sektor. Susanne arbetar med neuropsykiatriska utredningar, KBT-behandlingar och har handeldningsuppdrag. Hon har också mångårig vana av att arbeta konsultativt mot skola och medicinska vårdgivare.

Kontakt: Via [email protected] tel. 072-589 88 10

Maya Samulesson, Administratör

Maya är administratör och receptionist på FUNKA. 2019 avslutade Maya sin gymnasiala utbildning på samhällsprogrammet på Blackebergs gymnasium. Hon har tidigare varit verksam som produktionsassistent för produktionsbolaget Septemberfilm samt arbetat med serviceyrken.

Kontakt: [email protected], tel. 08-30 88 00

Observera att sekretess i sms/e-post inte kan garanteras. Enbart information rörande praktiska frågor kan skickas via sms eller e-post.

SAMARBETSPARTNERS

FUNKA samarbetar vid behov med välrenommerade läkare inom barn- respektive vuxenpsykiatri, logoped, rekryteringsföretag och organisationskonsulter.

FUNKA Psykologi samarbetar med Region Dalarna och utför för dem Neuropsykiatriska utredningar avseende barn och ungdomar samt Psykologutredningar avseende barn/ungdomar samt vuxna.

FUNKA samarbetar med Region Västernorrland när det gäller neuropsykiatriska utredningar för barn samt för vuxna.

FUNKA samarbetar med SOS International  och levererar för dem psykologtjänster inom kris och behandling för försäkringsbolag

FUNKA samarbetar med Bildresultat för sophiahemmet rehab och tar emot klienter för KBT-behandling av bl a stressrelaterade symtom, oro/ångest och nedstämdhet.

FUNKA samarbetar med Logga fortasana och har till dem bland annat levererat föreläsning i Beteendeförändring.

FUNKA samarbetar med Inkludera Flera Inkludera flera och levererar för unga ledare kurser i barn – och ungdomspsykologi och stresshantering.

FUNKA samarbetar med Elevhälsokonsulterna Elevhäslokonsulternasom är specialiserade på organisations- och kompetensutveckling inom grundskola och gymnasium.

FÖRSTA BESÖKET

1.

Vid första besöket kommer psykologen att ställa olika frågor för att kunna kartlägga problematiken och få en förståelse för olika aspekter som påverkar individens situation. Det handlar bland annat om familjesituation, vänner, skola/arbete, fritidsintressen, tidigare tecken på psykisk ohälsa, förväntningar på kontakten. I kartläggningen kan formulär användas för att ge en mer mätbar bild av svårigheterna. Vissa individer tycker också att det är lättare att beskriva sina behov i formulärform.

2.

Viktigt är också att klienten/patienten får chans att ställa sina frågor och får en uppfattning om hur det skulle vara att arbeta vidare med psykologen.

3.

Besöket pågår 45 min. Gäller kontakten ett barn/ungdom ser vi helst att båda föräldrar samt barnet/den unge kommer till första samtalet. Om ni kommer flera kan vi vid behov dela upp mötet så att t ex halva besöket sker med hela familjen, halva med endast barnet eller föräldrarna.

4.

Därefter bestäms gemensamt om man ska gå vidare med ytterligare ett till två bedömningssamtal, alternativt boka ett behandlingsupplägg. Eller om råd och rekommendationer kan ges som hjälper individen att hantera sin situation på egen hand eller söka sig vidare till annan mottagning som är mer specialiserad utifrån behovet.

Inga blodprov kommer att tas! Och tänk på att berätta så öppet du kan. Inga psykologer kan ”se igenom” en annan människa, tvärtemot vad myten säger.

NYHETER

KONTAKTA OSS

TELEFON: 08-30 88 00 (Telefontider: mån-fre 8.30-10.00 samt 14.30-15.30). E-MAIL: [email protected]

Observera att sekretess i sms/e-post inte kan garanteras. Enbart information rörande praktiska frågor kan skickas via sms eller e-post.

 

Hitta hit

ADRESS: FUNKA Psykologi AB, Fleminggatan 56, 112 45 Stockholm

Du kan ta dig hit på flera olika sätt, t.ex: 

T-bana blåa eller gröna linjen: Hållplats Fridhemsplan (uppgång Fleminggatan/Västermalmsgallerian).

Buss: Flera bussar stannar i närheten, bl.a. buss 56, 77, Blåbuss 1, 4 och 3. 

Bil: Det finns även parkeringshus i närheten. Närmast Fleminggatan P-hus på Carl Gustaf Lindstedts Gata.