Vi har flyttat till nya lokaler!
Sankt Göransgatan 126, 11 trp.

Välkommen till FUNKA Psykologi – en mottagning specialiserad inom neuropsykiatri med engagerade och kompetenta psykologer och psykiatriker. Du kan söka dig hit som privatperson, förälder, anställd, skolpersonal eller företagare. Vårdgivare är välkomna att remittera till oss för neuropsykiatrisk utredning och psykologisk behandling. Vi tar emot både barn och vuxna för utredning och behandling.

KBT

Vi arbetar med kognitiv beteendeterapi. Det innebär kortfattat att vi arbetar strukturerat och målinriktat utifrån en problemformulering.

Neuropsykiatrisk utredning

Neuropsykiatriska utredningar gällande t.ex. ADHD/ADD eller autism som genomförs av psykolog och läkare.

Utbildning

Håll personalen uppdaterad kring aktuell och forskningsbaserad kunskap. Vi skräddarsyr utbildningar efter era behov men har även färdiga utbildningspaket.

Handledning

Handledning och konsultation till personalgrupper inom bland annat BUP, vuxenpsykiatri, skola, socialtjänst, HVB-hem, familjehem och LSS-boende.

Skolpsykologtjänster

Vi erbjuder skolpsykologtjänster i form av handledning, konsultation, deltagande vid EHT-möten, psykologutredningar och utbildningar.

Vad betyder FUNKA?

Det är när livet rullar på, det är en fungerande vardag. Att hitta en balans mellan den du är, med dina styrkor och utmaningar och de förväntningar som finns på dig utifrån. FUNKA står också för funktionell analys – kärnan i KBT – som handlar om att förstå hur känslor och beteenden hänger ihop och förstärker varandra. Genom den kunskapen går det att agera på andra sätt och lära om. Mönster som känns svåra att påverka börjar ruckas på. Man vågar göra mer och livet börjar funka bättre.

MEDARBETARE

Hos FUNKA arbetar psykologer och psykiater med gedigen erfarenhet av neuropsykiatri och psykisk ohälsa. Bland våra psykologer finns specialister inom neuropsykologi, klinisk psykologi och psykologisk behandling. Våra läkare är specialister inom barn- och ungdomspsykiatri och allmänpsykiatri.

Rebecka Söder Pihl

administratör
[email protected]
tel. 08-30 88 00

Emma Engman

leg psykolog, verksamhetschef
[email protected]
tel. 072-589 88 80

Sandra Andersson

leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Tomas Fagerberg

leg läkare, specialist i psykiatri, specialist i beroendemedicin, Medicine doktor

Susanne Ljungberger

leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT), specialist i klinisk psykologi
[email protected]
tel. 072-589 88 10

Agnes Wirdby

leg psykolog
[email protected]

Åsa Södergren

leg psykolog
[email protected]

Lisa Hederos Eriksson

leg psykolog
[email protected]

Stephanie Torell

leg psykolog
[email protected]

Observera att sekretess i sms/e-post inte kan garanteras. Enbart information rörande praktiska frågor kan skickas via sms eller e-post.

SAMARBETSPARTNERS

Region Västernorrland – Neuropsykiatriska utredningar avseende barn, ungdomar och vuxna.

Region Sörmland och Västmanland – Neuropsykiatriska utredningar avseende barn, ungdomar och vuxna.

Region Norrbotten – Neuropsykiatriska utredningar avseende barn och ungdomar.

Sophia hemmet rehabcenter – KBT-behandling av bl a stressrelaterade symtom, oro/ångest och nedstämdhet.

INFÖR NEUROPSYKIATRISK UTREDNING

Intervju/anamnes

Vid en utredning träffar du/ni psykolog och psykiater (läkare, specialist inom barn och ungdomspsykiatri eller psykiatri) vid olika besök. Du och eller ditt barn kommer att få svara på olika frågor för att vi på bästa sätt ska kunna kartlägga problematiken och få en förståelse för olika aspekter som påverkar individens situation. Det handlar bland annat om familjesituation, vänner, skola/arbete, fritidsintressen, tecken på psykisk ohälsa, förväntningar på utredningen. I kartläggningen kan formulär användas för att ge en mer mätbar bild av svårigheterna.

För dig som är vuxen vill vi gärna att psykologen får möjlighet att prata med någon av dina anhöriga som känner dig väl, för att komplettera bilden av dig. Vid barnutredningar vill vi ha möjlighet att få intervjua någon lärare på skola/förskola för att få en bild av hur barnet fungerar i skola/förskola.

Testning

En utredning innehåller oftast olika typer av testuppgifter. Vilka tester/uppgifter som genomförs är beroende av frågeställning och avgörs av psykologen.

Läkarbedömning

Under läkarbesöket kommer läkaren ställa olika typer av frågor som rör barnets/din utveckling, eventuella sjukdomar och somatiska problem, samt ditt/barnets psykiska mående. Läkaren brukar även genomföra viss kroppslig undersökning som att lyssna på hjärtat och ta puls och blodtryck. Inga blodprover tas under besöket.

Återgivning

Vid återgivningen går psykologen igenom resultatet av utredningen och eventuell diagnos och rekommenderade åtgärder. Gäller kontakten ett barn/ungdom ser vi helst att vårdnadshavare samt barnet/den unge kommer till återgivningen. Vi återger oftast först resultatet till vårdnadshavare och därefter barnet tillsammans med vårdnadshavare. Vuxna patienter får om de önskar ta med en anhörig till besöket. Vid barnutredningar sker återgivning till skolan i samråd med vårdnadshavare.

Utlåtandet

Efter en avslutad utredningen skrivs ett utlåtande som sammanfattar utredningen, resultat och eventuell diagnos. Vi hjälper även till med vidare remittering och hänvisning om var man får vidare hjälp och stöd.

KONTAKTA OSS

TELEFON: 08-30 88 00

E-MAIL: [email protected]

Observera att sekretess i sms/e-post inte kan garanteras. Enbart information rörande praktiska frågor kan skickas via sms eller e-post.

 

Hitta hit

FUNKA Kungsholmen 

Adress: Sankt Göransgatan 126, 11 trp, 112 45 Stockholm.