Utbildning

FUNKA ser till att personalen hålls uppdaterad kring aktuell och forskningsbaserad kunskap genom att anordna föreläsningar och/eller utbildningsdagar med workshops. Vi skräddarsyr utbildningar efter era behov men har även färdiga utbildningspaket.

Exempel på utbildningsteman:
– Att arbeta förebyggande kring psykisk ohälsa/att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa
– Information kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autism samt lämpliga insatser i skolan
– Få det att funka i skolan, underlätta för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan, förhållningssätt och bemötande för att förebygga och hantera utagerande beteenden
– Förhållningssätt och bemötande av människor i kris

FUNKA erbjuder informativa och tankeväckande föreläsningar och kurser kring t ex förebyggande insatser för främjandet av en frisk arbetsplats samt strategier på organisations- och individnivå avseende stresshantering. Såväl övergripande teoretiska moment som bikupor och kortare workshops är vanliga inslag. Upplägget anpassas efter medarbetarnas behov. Självklart är att man ska lämna en utbildning i FUNKAs regi med betydligt fler verktyg för konstruktiv utveckling på arbetsplatsen. För arbetstagare som befinner sig i riskzonen för stressrelaterad ohälsa är det viktigt att arbeta förebyggande på ett systematiskt sätt. Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om hur en sund arbetsmiljö skapas, med fokus på organisation och socialt bemötande.

Föreläsningar

Stresshantering

Stressrelaterade sjukdomar är en av vår tids största farsoter, men också något som relativt lätt går att förebygga och åtgärda med medvetenhet och kunskap om sig själv och det egna beteendet. Föreläsningen ger en introduktion till hur vårt system för gasa-bromsa/fight-flight är uppbyggt och varför det behövs ur överlevnadssynvinkel. Hur långvarigt påslag leder till skadliga påfrestningar på kropp och psyke, men också hur vi kan skapa utrymme för en hållbar livsstil och arbetsliv, med hjälp av den så viktiga återhämtningen och vanor som bygger upp och skapar motståndskraft – resiliens. Vetenskapliga rön varvas med exempel och övningar med fokus på konkreta resultat och beteendeförändring hos deltagarna.

 

Sagt om föreläsningen:

”FUNKA Psykologi genomförde en mycket givande kurs i stresshantering för ungdomsledare anställda i vårt projekt Inkludera Flera. Emma och Charlotte är jättekompetenta föreläsare: strukturerade och kunniga, väl förberedda och bra på att skräddarsy kursen efter deltagarnas behov. Deltagarna har fått en ökad ökad förståelse av konsekvenserna av stress och har haft stor nytta av de praktiska stresshanteringsverktyg de lärde sig under kursen. Jag har rekommenderat kursen till verksamheter som vi samarbetar med. ”

Hanna Holmström, Inkludera Invest, Inkludera Flera Inkludera flera

Beteendeförändring i vardagen

Det stora flertalet av de klienter som vi möter har bra kunskaper om vad som skapar hälsa i långa loppet – meningsfulla relationer och goda levnadsvanor – för att nämna några viktiga faktorer. Få har missat att det är välgörande med en varierad kost, träning, rökfrihet, sömn och återhämtning, men nästan alla tycker detta är svårt att få till på regelbunden basis. Och ju mer man vet vad man borde göra, utan att klara av att det, desto lättare blir det att man känner sig lat, utan karaktär och ett ”hopplöst fall”. Vilket i sin tur gör att det kan kännas ännu svårare att hålla fast vid sina goda intentioner… FUNKAs föreläsning om beteendeförändring går på ett lättsamt men vetenskapligt fast förankrat sätt igenom varför det är så svårt med hållbar beteendeförändring (för det är det, kroppen är så att säga designad för snabba belöningar, inte långsiktigt slit) och hur man med den kunskapen kan lära sig att acceptera svårigheterna, och samtidigt åstadkomma nya goda vanor. Att tillsammans hitta vad man verkligen bryr sig om i livet är en viktig grund. Kunskap om hjärnan, beteende och motivation är verktygen som lärs ut för att komma dithän.

 

Sagt om föreläsningen:

”Flera av våra deltagare tyckte att det var oerhört värdefullt att få lyssna på er föreläsning eftersom det gav dem insikt om hur man skapar en ny vana och ändrar ett beteende. Det var uppskattat med de konkreta modellerna där man kan följa olika steg. Blandningen av teori och praktik gjorde det lätt att ta till sig innehållet.”

Maria Ahlsén, Fortasana Logga fortasana

Det svåra samtalet

När man jobbar med barn och ungdomar t ex i skolan kan man behöva lyfta svåra ämnen med barnen ibland. Hur gör vi då? Föreläsningen innehåller både teori och praktiska övningsmoment.

 

Sagt om föreläsningen:

”Emma på Funka psykologi hade en föreläsning om ”det svåra samtalet.” Det var mycket intressant och användbart som man kan använda direkt i praktiken. Vi fick med oss många bra verktyg som vi som arbetar i skolan kan ha direkt nytta av. Bra att även ha med en workshop där vi fick öva direkt. Rekommenderas verkligen” 

Christine Elm, Biträdande rektor Vibyskolan