Skolpsykologtjänster

FUNKA brinner för skolan! Ett kliv innanför skolans port och man övermannas av energin och ljudet från barn som ropar, pratar och skrattar. Vi har ett genuint intresse och erfarenhet av samverkan med lärare, elevhälsa och skolhälsovård. Psykologens roll i skolan är att arbeta på uppdrag av rektor med fokus på inlärning och pedagogisk problematik. En viktig del är att stötta organisationen i det förebyggande arbetet men även att kartlägga enskilda elevers eventuella hinder för inlärning, samt föreslå insatser för att främja att eleven utvecklas på ett så bra sätt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

En psykologutredning i skolan syftar till att skapa en tydligare bild av elevens egna förutsättningar, såsom styrkor, svårigheter, psykiskt mående och fungerandet i sociala situationer i skolmiljön. Utredningen initieras på uppdrag av ansvarig för elevhälsan, har ett pedagogiskt fokus och ska ge svar på vad eleven behöver för att fungera bättre i skolan. Beroende på frågeställningen kan psykologen använda sig av olika tester, formulär samt intervju med föräldrar, pedagoger och barn/ungdom. Utredningen kan leda till rekommendationer till pedagogerna, förslag om remiss till t ex logoped eller BUP-mottagning eller vara en del i en särskoleutredning.

FUNKA erbjuder följande skolpsykologtjänster:
Handledning och konsultation till personal
– Deltagande vid elevhälsoteams-möten
– Psykologutredning i skolan (nivåbedömningar)
Utbildningar till personal och elever

Våra psykologer har gedigen erfarenhet av skolpsykologuppdrag och vi erbjuder både längre åtaganden och punktinsatser. Välkommen att kontakta [email protected] med frågor och om ni är intresserade av skolpsykologtjänster.