Vad händer vid första besöket?

  1. Vid första besöket kommer psykologen att ställa olika frågor för att kunna kartlägga problematiken och få en förståelse för olika aspekter som påverkar individens situation. Det handlar bland annat om familjesituation, vänner, skola/arbete, fritidsintressen, tidigare tecken på psykisk ohälsa, förväntningar på kontakten. I kartläggningen kan formulär användas för att ge en mer mätbar bild av svårigheterna. Vissa individer tycker också att det är lättare att beskriva sina behov i formulärform.
  2. Viktigt är också att klienten/patienten får chans att ställa sina frågor och får en uppfattning om hur det skulle vara att arbeta vidare med psykologen.
  3. Besöket pågår 45 min. Gäller kontakten ett barn/ungdom ser vi helst att båda föräldrar samt barnet/den unge kommer till första samtalet. Om ni kommer flera kan vi vid behov dela upp mötet så att t ex halva besöket sker med hela familjen, halva med endast barnet eller föräldrarna.
  4. Därefter bestäms gemensamt om man ska gå vidare med ytterligare ett till två bedömningssamtal, alternativt boka ett behandlingsupplägg. Eller om råd och rekommendationer kan ges som hjälper individen att hantera sin situation på egen hand eller söka sig vidare till annan mottagning som är mer specialiserad utifrån behovet.
  5. Besöken betalas med fördel på plats via Swish eller iZettle innan vi skiljs åt. Första sessionen debiteras med ett reducerat pris: 1000 kr
  6. Psykologen skriver journal och dina uppgifter hanteras helt konfidentiellt.

Inga blodprov kommer att tas! Och tänk på att berätta så öppet du kan. Inga psykologer kan ”se igenom” en annan människa, tvärsemot vad myten säger!

Vi psykologer är experter på metoden, du på dig själv som människa!