Priser och villkor

KBT
Individuellt besök: 1200 kr för 45 min

Parbesök: 2200 kr för 90 min

Utredning
Offert ges efter samtal kring upplägg

IQ-testning inklusive återkoppling muntligt och skriftligt
10 000 kr

Coaching
Mottagningsbesök eller utomhus: 1200 kr för 45 min (för företag tillkommer moms)

Handledning och konsultation
Offert ges efter samtal kring upplägg

Utbildning
Offert ges efter samtal kring upplägg

Assessment
Offert ges efter samtal kring upplägg

Återbud/uteblivande
Vid uteblivande och återbud mindre än 24 timmar före besökstiden utgår full debitering för besöket. Vid akut sjukdom utgår inte debitering vid uppvisande av läkarintyg.

Betalningsmöjligheter

Swish, faktura eller kort.

Vad du betalar för

Yrkestiteln Psykolog är skyddad och får endast användas av den som har psykologlegitimation eller genomgår Praktiskt Tjänstgöring som Psykolog (PTP). En legitimerad psykolog har genomgått en lång universitetsutbildning i psykologi (i Sverige: Psykologprogrammet, fem år) och efter psykologexamen slutfört ett års praktisk tjänstgöring som vid godkänt utförande resulterar i en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Psykologlegitimationen innebär att man lyder under Patientsäkerhetslagen och är under statlig tillsyn. En legitimerad psykolog är skyldig att utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, föra patientjournal och är skyldig att rapportera om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. FUNKAs psykologer följer de Yrkesetiska riktlinjerna för psykologer i Norden, läs mer på Sveriges psykologförbund. Alla på FUNKA har tystnadsplikt vilket betyder att personliga uppgifter om dig som patient/klient skyddas av sekretess och som regel bara får lämnas ut om du har lämnat ditt medgivande.

 

Psykologforetagarna_logo