funkapsykologi_utbildning_topp

Utbildning

FUNKA ser till att personalen hålls uppdaterad kring aktuell och forskningsbaserad kunskap genom att anordna föreläsningar och/eller utbildningsdagar med workshops. Vi skräddarsyr utbildningar efter era behov men har även färdiga utbildningspaket. Exempel på utbildningsteman:

  • Att arbeta förebyggande i skolan kring psykisk ohälsa/att upptäcka tidiga tecken hos elever på psykisk ohälsa
  • Information kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autism samt lämpliga insatser i skolan
  • Få det att funka i skolan, underlätta för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan, förhållningssätt och bemötande för att förebygga och hantera utagerande beteenden
  • Förhållningssätt och bemötande av människor i kris

FUNKA erbjuder också informativa och tankeväckande föreläsningar och kurser kring t ex förebyggande insatser för främjandet av en frisk arbetsplats samt strategier på organisations- och individnivå avseende stresshantering. Såväl övergripande teoretiska moment som bikupor och kortare workshops är vanliga inslag. Upplägget anpassas efter medarbetarnas behov. Självklart är att man ska lämna en utbildning i FUNKAs regi med betydligt fler verktyg för konstruktiv utveckling på arbetsplatsen. För arbetstagare som befinner sig i riskzonen för stressrelaterad ohälsa är det viktigt att arbeta förebyggande på ett systematiskt sätt. Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om hur en sund arbetsmiljö skapas, med fokus på organisation och socialt bemötande.