Utvärdering av patientnöjdhet

FUNKA Psykologi använder Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8) för att mäta klientnöjdhet. CSQ-formuläret har goda statistiska egenskaper och används internationellt för att mäta resultat av psykologisk behandling. Här Diagram enkät 2018 kan du se en sammanställning av resultatet för respektive fråga. Mätperioden var 15 februari – 15 mars 2018 och målgruppen var vårdnadshavare vars barn utretts vid mottagningen.