Nu kan vi även ta emot vuxna för neuropsykiatrisk utredning

FUNKA kan via Riksavtalet och fritt vårdval fr om 1 september 2018 även ta emot vuxna för neuropsykiatrisk utredning. Detta gäller oavsett var i Sverige man bor, dock måste personen vara skriven i landet. Vi föredrar remiss från annan vårdgivare men det går även att söka till oss via egenremiss (söka till oss direkt genom en egenanmälan). Detta gäller dock inte om man är skriven i ett landsting som har remisskravKontakta oss om du vill söka till oss via egenremiss.

FUNKA:s medarbetare har alla lång erfarenhet av utredningsarbete och lägger stor vikt vid ett gott bemötande och gemensam förståelse för barnets svårigheter och fungerande. Se nedan för beskrivning av hur en utredning går till. Läs mer om våra neuropsykiatriska utredningar här.