Neuropsykiatrisk utredning hos FUNKA Psykologi

FUNKA kan via Riksavtalet och fria vårdvalet ta emot barn, ungdomar och vuxna för utredning. Detta gäller oavsett var i Sverige man bor, dock måste personen vara skriven i landet.

Vissa landsting har remisskrav vilket betyder att det krävs remiss för att komma till oss. Olika remissregler gäller i olika landsting. Här kan du se vad som gäller i olika landsting.

I remissunderlaget önskas information kring:

  • Beskrivning av symtom och problembild
  • Journalanteckningar från skolhälsovården/BVC eller andra tidigare journalanteckningar
  • Information kring eventuell alkohol- och drogbakgrund. Vid pågående missbruk kan vi tyvärr inte ta emot för utredning.
  • Samtliga vårdnadshavares godkännande till utredning.

FUNKA:s medarbetare har alla lång erfarenhet av utredningsarbete och arbetar med fokus på en tydlig bedömning av barnet med verksamma rekommendationer.

Välkommen med frågor: [email protected]

Pappersremiss skickas till:

ADRESS: FUNKA Psykologi AB, Fleminggatan 56, 112 45 Stockholm

Läs mer om neuropsykiatriska utredningar hos FUNKA Psykologi  här.